Damir Rašketić izabran za potpredsjednika Opštine Bar

Izvor & foto: Barinfo

Na današnjoj, petoj sjednici SO Bar za potpredsjednike Opštine Bar izabrani su mr Tanja Spičanović i Damir Rašketić.

Saglasnost na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice Opštine Bar, mr Tanje Spičanović, dalo je 19 odbornika, 12 ih je bilo „protiv“ i jedan „uzdržan“.

Uvodno izlaganje i rasprava su po te dvije tačke razmatrane objedinjene, a glasalo se odvojeno. Imenovanje Spičanović i Rašketića je, shodno zakonskim ovlašćenjima, predložio predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević.

„Spičanović je rođena 1981. godine na Cetinju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje je stekla zvanje magistra sociologije. Obavljala je poslove nastavnika u Gimnaziji ‘Niko Rolović’ i JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole gdje je obavljala dužnost direktora te ustanove. Funkciju potpredsjednice Opštine obavljala je od 2018. godine, u kojem periodu je pokazala visok stepen stručnosti i odgovornosti, što je dovelo do zapaženih rezultata u oblastima za koje je bila nadležna, a prije svega po pitanju unaprjeđenja brige o mladima, kao i u oblasti razvoja preduzetništva kroz kreiranje i realizaciju programa finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima i ženskom preduzetništvu, sa ciljem kreiranja poslovnog ambijenta i povećanja broja zaposlenih u realnom sektoru“, naveo je predsjednik Opštine Bar.

“Prije svega, zelim da se zahvalim odbornicima koji su danas glasali i dali saglasnost za moj izbor, kao I predsjedniku opstine na njegovom prijedlogu da budem imenovan za potpredsjednika Opstine Bar. Posebno se zahvaljujem na lijepim rijecima od strane odbornika koji su uzeli ucesce u raspravi. S druge strane, zelim da kazem da postujem I stav odbornika koji su danas drugacije glasali. Čvrsto vjerujem da politicke razlike i neslaganja ne smiju biti prepreka saradnji u interesu naših građana i interesu razvoja našeg grada. U to ime, biću otvoren za svaku dobru namjeru i ideju koja je usmjerena u tom pravcu, od koga god da ona bude dolazila. Još jednom se zahvaljujem na ukazanom povjerenju, uz želju i nadu da ću isto opravdati “, izjavio je u obraćanju potpredsjednik Opštine Bar  Damir Rašketić.

 

Bogatu, respektabilnu biografiju ima i Damir Rašketić.

„Rođen je 1978. u Baru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Magistrand je ekonomskih nauka. Istaknuti je građanski aktivista, bio je i profesor ekonomske grupe predmeta u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi, potom finansijski direktor u Vodovod i kanalizacija . Obavljao je, u dva mandata, funkciju sekretara Ministarstva finansija CG. Radio je i kao saradnik u nastavi na Fakultetu za poslovnu ekonomiju, u dva navrata je biran za odbornika u SO Bar. U Ministarstvu finansija bio je radno angažovan na poziciji savjetnika u Kabinetu ministra. Danas radi u istom ministarstvu na poziciji inspektora i u Direkciji za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom u Direktoratu za imovinsko-pravne poslove“, kazao je predsjednik Raičević. 

Nakon imenovanja, mr Tanja Spičanović je zahvalila građanima „prvenstveno na prepoznavanju liste i programa ‘Zajedno Bar’, koji je u interesu svih građana Bara i timu ljudi pred kojima je zadatak da ga sprovedu u djelo“.

„U životu i politici me rukovode isti principi, pa sistem vrijednosti koji opredjeljuje moje ponašanje u svim odnosima, temeljim i u političkom djelovanju. To je važno, jer moramo govoriti u duhu poštovanja nečijeg rada i integriteta, i sljedstveno tome, treba da šaljemo poruku građanima Bara da smo ljudi koji sarađuju na kulturan i demokratski način. U suprotnom – ako sa ove govornice šaljemo poruku netrpeljivosti, to je opasno. Sve što kažem kao odbornica, znači da to zaista i mislim, jer svijet politike se ne može odvojiti od svijeta realnog života. Po meni, nije pristojno govoriti javno o vjeri, pa ni o etničkoj pripadnosti. Intimna osjećanja i veza sa Bogom – sa jednom apsolutnom i mističnom moći (kako ja to shvatam) su doživljaj svakog od nas pojedinačno. Sve drugačije je najgrublja vulgarizacija religije i zloupotreba vjerskih osjećanja. Religiju, i to u šta vjerujem, ću braniti na takav način. Vjera nam je spas i utočište i pokretačka snaga za mnogo toga što radimo u životu. Treba braniti vjeru od onih koji se trude da je iskompromituju. Smatram da nikoga ne treba svrstavati po vjeri i etničkoj pripadnosti. Što se tiče mog komentara na društvenoj mreži, on je uslijedilo kao odgovor da će Crna Gora postati mala Ukrajina. Pitam, kao vjernik, koja religijska učenja dozvoljavaju da se blagosilja oružje“, izjavila je u obraćanju potpredsjednica Opštine Bar mr Tanja Spičanović.

Potpredsjednik Damir Rašketić se zahvalio na povjerenju i ukazao da „politička neslaganja ne smiju da budu prepreka kvalitetnom radu na dobrobit građana“.

Branimiru Lakićeviću („Za budućnost Bara“) je žao što je Raičević predložio Spičanović za potpredsjednicu Opštine Bar.

„Ona je sinonim za ektremizam i ekstremističko djelovanje. Predstavlja i afirmiše sve ono što Bar ne smije da bude. Ipak, kao oponentu DPS-a mi je drago, jer pokazujete da vaša politika širi razdor među građanima, da niste građanska partija. Nama treba pomirenje i duh zajedništva, a nagrađivati nekoga ko se ne rukovodi tim principima, dovodi do još većeg urušavanja zajedništva u gradu pod Rumijom“, poručio je Lakićević.

Na drugoj strani, Vesna Drašković (DPS) je ustvrdila da su Spičanović i Rašketić respektabilne ličnosti za funkcije potpredsjednika.

„Spičanović je mlada i uspješna žena i tokom protekle četiri godine je pokazala zašto treba da nastavi da bude na toj poziciji – veoma je odgovorna i proaktivna, podržala je preduzetništvo i žensko preduzetništvo. Konkretnost, a ne prazna priča, zanima građane“, istakla je Drašković, podsjećajući na rezultate koje je Spičanović u proteklom periodu imala radeći na projektima razvoja preduzetništva i ženskog preduzetništva, pod čijim okriljem je 170 lica (od kojih su 60% bile žene) koristilo grantove. Sva opredijeljena sredstva su, naglasila je Drašković, namjenski utrošena.

Maja Vukićević („Za budućnost Bara“) nije željela da, kako je podvukla, sudi o ličnostima.

„Sarađivala sam sa Tanjom Spičanović u ime Ženske političke mreže. Ta saradnja je bila korektna. Ipak, kao javni funkcioneri moramo služiti svim građanima. Jasno je da ne možemo podržati predlog, jer smatram da je nedopustivo da funkcioneri vrijeđaju vjerske poglavare. Što se tiče izbora Rašketića, njegov izbor neću podržati iz političkih razloga“, objasnila je Vukićević, sa kojom se složio i njen partijski kolega Lazar Macanović.

Nela Dabanović („Idemo ljudi“) procjenjuje da Tanja Spičanović, „zaslijepljena ličnim idealima, neće imati sluha za potrebe građana“.

„Danas svjedočimo hipokriziji, prikrivanju vlastitog oportunizma. Ipak, budući da sam nepopravljivi optimista, vjerujem da i među predstavnicima vlasti ima onih koji shvataju da nije važno ostati lojalan po svaku cijenu, već osloboditi um. Vjerujem i da među vama ima onih kojima su važni dobri odnosi. Bilo je i srećnijih i boljih rješenja. Vesna Drašković je, recimo, pokazala kako se voli profesija, ona je dama, vaspitana, prefinjenih manira. Almir Cecunjanin je izvanredni sportski radnik, izvrstan trener, dokazani humanista, roditelj. Žao mi je što niste prepoznali da u vašim redovima ima kvalitetnih ljudi“, kazala je Dabanović koja je istakla da Damira Rašketića pamti kao „dobrog kolegu, posvećenog, vrijednog, ali zbog političkih nesuglasica predlog neće moći da podrži“.

Aleksandra Glavanović (DPS) je decidna da „nije tačno da Spičanović širi mržnju“.

„Smatram da o širenju mržnje nemaju pravo da govore oni koji na državnom nivou to rade. Spičanović je stručno i odgovorno obavljala funkciju direktorice Srednje ekonomske škole koju sam pohađala i pravi je primjer kvalitetnog prosvjetnog radnika“, kazala je Glavanović.

Radomir Novaković Cakan (Biram Bar) se prisjetio da je u ranijem periodu sarađivao i sa Spičanovićkom i Rašketićem, te da je „svaki dogovor i plan sproveden bez opstrukcija, uz korektan odnos i poštovanje“.

„Na njihovu riječ, što se tiče posla, mogao sam da se oslonim. Ipak, primio sam poruku građana da u Baru nešto mora da se mijenja“, poručio je Novaković.

Momčilo Leković (Demokrate) je naglasio da mu „malo nedostaje da glasa za Spičanović, jer će to donijeti DPS- u štetu“.

Vasiliju Laleviću (SDP) je predstavljalo zadovoljstvo što glasa za Tanju Spičanović, kao „odgovornu, posvećenu i stručnu, koja je u fokusu djelovanja stavila brigu o mladima“. Pohvalio je i biografiju Rašketića i izrazio uvjerenje da će novoizobrano rukovodstvo upravljati na način koji će biti dobar za sve građane Bar.

Valentinu Minić („Idemo ljudi“) raduje imenovanje žene na visoku funkciju, a nada se da će Spičanović razviti i multinacionalnu i multikonfesionalnu notu svoje ličnosti.

Predsjednik SO Bar Branislav Nenezić je iskoristio priliku da se obrati u svojstvu odbornika i istakao da kandidati imaju njegovu punu podršku. Podsjetio je na izuzetnu posvećenost Spičanović koja se trudila i uspjela da doprinese razvoju preduzetništva i potencijala grada. Osvrnuvši se na zamjerke koje je dio javnosti uputio zbog njenih istupa u javnosti posredstvom društvenih mreža, poručio je da „ako osuđujemo nekoga, moramo osuditi i one koji, možda, nama daju podršku, a na drugoj strani, iznose neistinu“.

U prvom dijelu sjednice odbornici su podržali i Predloge Odbora za izbor i imenovanja. Povjerenje odbornika dobili su predlozi Odluka za imenovanje OIK- a, Odluka za razrješenje predsjednika i članova savjeta JU Kulturni centar, Odluka za razrješenje jednog člana u Odboru za statut i propise, Odluka za razrješenje jednog člana u Odboru za finansije i privredu, Odluka za razrješenje jednog člana u Odboru za planiranje stambeno- komunalnu djelatnosti, Odluka o razrješenju i imenovanju dva člana u Odboru za društvene djelatnosti, Odluka o razrješenju jednog člana za Opštinsku i međuopštinsku saradnju i Odluka za razrješenje odbornika koji prisustvuje zaključivanju braka.

Predlog Jelene Dabović (SD) da odbornici dnevnicu usmjere za prikupljanje sredstava za liječenje Ane Beharović, jednoglasno je podržan.

Dopuna Dnevnog reda sa tri tačke, koje je u ime koalicije „Za budućnost Bara“ predložio Branimir Lakićević, a ticale su se inicijative obavezivanja UBNOR-a da na polugodišnjem nivou podnosi izvještaj o utrošku sredstava u iznosu od 25.000 eura sa kojima raspolažu na godišnjem nivou, potom dostavljanje Izvještaja o vremenskom roku, sredstvima i prostornim kapacitetima za osnivanje Televizije Bar od strane predsjednika Opštine, te izjašnjenja SO Bar u vezi sa teritorijalnom promjenom i osnivanjem samostalne Opštine Sutomore, nisu dobile potrebnu većinu glasova.

Klub odbornika Demokrate – Ujedinjena Crna Gora pripremio je i predložio dopunu Dnevnog reda sa šest tačaka, od kojih je Inicijativa za rješavanje problema odvođenja otpadnih voda i izgradnje kanalizacione infrastrukture u Ulici majora Milovana Mećikukića dobila „zeleno svijetlo“ od većine odbornika. Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević je procijenio da o tom predlogu „treba raspravljati na prvoj narednoj sjednici“ i zamolio da se do tada ova tačka formuliše i pripremi zaključak.

Please follow and like us:

Podjelite objavu putem telefona:

Pravila komentarisanja:

Poštujući načelo demokratičnosti, kao i pravo građana da slobodno i kritički iznose mišljenje o pojavama, procesima, događajima i ličnostima, u cilju razvijanja kulture javnog dijaloga, na Portalu nijesu dozvoljeni komentari koji vrijeđaju dostojanstvo ličnosti ili sadrže prijetnje, govor mržnje, neprovjerene optužbe, kao i rasističke poruke. Nijesu dozvoljeni ni komentari kojima se narušava nacionalna, vjerska i rodna ravnopravnost ili podstiče mržnja prema LGBT populaciji. Neće biti objavljeni ni komentari pisani velikim slovima i obimni "copy/paste" sadrzaji knjiga i publikacija.Zadržavamo pravo kraćenja komentara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook
Instagram