IMPRESSUM

IMPRESSUM ELEKTRONSKE PUPLIKACIJE “GLAS MRKOJEVIĆA”

Portal / elektronska publikacija Glas Mrkojevića upisan je 09.01.2020. u Registar elektronskih publikacija Agencije za elektronske medije Crne Gore. Rješenjem br. UPI 01-631/21-497, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upisalo je 16.0..2021. internet publikaciju Feral.bar u evidenciju medija pod rednim brojem 008.

Email: jadranski.horizonti@gmail.com

Web: www.glasmrkojevica.me

Urednik: Sabrija Vulić

Osnivač medija: NVU “Jadranski horizonti”

Adresa onsivača: Pečurice bb, 85356 Pečurice-Bar, Crna Gora

PIB: 11031722

Telefon: +382 67 555 439

 

IMPRESSUM ŠTAMPANOG MEDIJA “GLAS MRKOJEVIĆA”

Štampani medij je upisan u Evidenciju medija kod Ministarstva kulture Crne Gore pod rednim brojem 797 . U nastavku je dostupno RJEŠENJE Ministarstva kulture Crne Gore .

Email: jadranski.horizonti@gmail.com

Web: www.glasmrkojevica.me

Urednik: Sabrija Vulić

Osnivač medija: NVU “Jadranski horizonti”

Adresa onsivača: Pečurice bb, 85356 Pečurice-Bar, Crna Gora

PIB: 11031722

Telefon: +382 67 555 439

Više detalja o svim štampanim izdanjima kao i o elektronskoj veziji štampanog časopisa možete naći OVDJE .

 

>
Facebook
Instagram