Hronologija puta kroz Mrkojeviće

Autor: Sabrija Vulić

Ovaj tekst je nastao sa željom da ostane zapisan trud pojedinaca od kojih su većina  bez bilo kakvog interesa svojski se potrudili da se ostvari stoljetna želja Mrkojevića se obnovi i rekonstruiše stara dionica puta kroz Mrkovsko polje na potezu od brda Sv. Ivan do Kameničkog mosta.  Tekst koji slijedi namjenjen je nekim generacijama koje dolaze da bi ostalo zapisano kako je tekla hronologija obnove i izgradnje  jednog puta dugog , na relaciji Brdo Sv. Ivan – Kamenički most, svega 14 kilometara.Ovaj tekst je podložan svim sugestijama I rado ćemo prihvatiti bilo kokvu argumentovanu dopunu .

Put kroz Mrkojeviće trasiran je 1906.g kao kolski put I jedina veza izmedju Bara I Ulcinja. Na žalost trasa tog puta ostala je do danas ista ,osim što je asfaltiran.  Put , koji znači žilu kucavicu razvoja jednog cijelog kraja, koji ima neprocjenjive potencijale I mogućnosti,kraja koji je na pjeni od mora ,ali  iz kojega decenijama ljudi odlaze zbog lošeg kvaliteta života.

Zanimljivo je  priča koju nam je ispričao Jusuf Kalamperović o trasiranju ovog puta. Prvobitna trasa je bila planirana od točka u Zeljevu, ispod Nikočevića , pored dzamije u Dobroj Vodi I da “izadje” kod garnizona (Rašketina ulica), medjutim mještani su se pobunili rekavši da će im biti uništena imanja I ispaše I trasa je pomjerena preko imanja Nikole Vučinića njegovom mudrom odlukom da žrtvuje svoju zemlju zarad puta.

Ovaj put je prvi put presvučen asfaltom I to hladnim koji se nosio u bačvama 1961. godine, ali trasa nije mijenjana i ostala je do današnjeg dana ista. Otvaranjem magistrale za Ulcinj pored mora , put kroz Mrkojeviće izgubio je 1973.godine status regionalnog i postao je lokalni.

Odlukom o kategorizaciji puteva koja je objavljena u Sl. List br. 64/2019 od 25.11.2019.g. ,a koja je stupila na snagu 03.12. iste godine put je vraćen u status regionalnog, odnosno zaveden kao R-29 Bar 2 (tunel Ćafe , raskrsnica sa M1) – Kamenićki most – Krute (raskrsnica sa M1).

Iako je nakon devedesetih godina 20. vijeka, nakon pada komunističkog režima u Albaniji i otvaranja granićnog prelaza Sukobin, ovaj put de facto postao regionalni I međunarodni, ni opština, ni država nisu preduzele ništa na iole ozbiljnijoj sanaciji, da ne govorimo rekonstrukciji ovog puta. Poslednji put, tek pojedini djelovi ovog puta presvučeni su asfaltom za vrijeme administracije gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića tokom 2010. Godine.

Priča o putu bila je zasnovana decenijama na željama mještana Mrkojevića da prodju regularnim putem do svojih imanja i kuća, ali ta želja traje i dan danas.

Suočeni sa ovakvom situacijom, mještani su bili nerijetko prinuđeni da, sami, svojim radom i dobrovoljnim prilozima zakrpe i betoniraju djelove puta kako bi se on proširio.

Priča oko puta zaigrala se krajem 2013. godine aktivnošću i zalaganjem Damira Rašketića (SDP), tadašnjeg odbornika u Skupštini Opštine Bar. Rašketić te godine podnosi Amandman na Prijedlog Odluke o budžetu Opštine Bar za 2014. godinu kojim predlaže da se kapitalni izdaci povećaju sa 5.500.000 eura na 6.050.000 eura, te da se tim sredstvima finansira: izrada neophodne projektne dokumentacije  za rekonstrukciju ovog lokalnog puta do nivoa regionalnog, izrada projektne dokumentacije za vodosnadbijevanje i otpadne vode u naseljima Veliki Pijesak i Bušat, od tunela “Ćafe” do tunela “Belveder” (ukupno planska i projektna dokumentacija za ova dva infrastrukturna projekta – 240.000 eura), kao i otkup zemljišta u skladu sa glavnim projektom za rekonstrukciju ovog puta (otkup zemljišta – 310.000 eura). Ovaj Rašketićev prijedlog dobija većinu na Odboru za finansije, budžet i ekonomiju u SO Bar, pa, na taj način, postaje sastavni dio Odluke o budžetu Opštine Bar za 2014. godinu. U decembru 2013. u tekstu pod naslovom “Rašketić podigao budžet za Mrkojeviće” u štampanom izdanju dnevnog lista “Vijesti” i istoimenom portalu, Rašketić izjavljuje: “ Ovom intervencijom otvaraju se vrata konačne realizacije dva infrastrukturna projekta na koje godinama čekaju u MZ Mrkojevići. To su rekonstrukcija starog puta za Ulcinj od skretanja sa Jadranske magistrale kod tunela “Ćafe” do Kameničkog Mosta, te izrada projekta vodosnadbijevanja Velikog Pijeska i Bušata. Ovim se kapitalni budžet povećava za 550.000 eura i rješavaju stari problemi područja kojem prema zadnjem popisu gravitira preko 5000 stanovnika Bara i 5000 stanovnika Ulcinja.” “Vijesti” u svom tekstu, takođe konstatuju: “Amandmanom svog odbornika Damira Rašketića, usvojenim na sjednici skupštinskog odbora za ekonomiju i finansije, barski SDP je pred sjutrašnju sjednicu Skupštine na kojoj će biti razmatran lokalni budžet za 2014. godinu, podigao njegov kapitalni dio za preko pola miliona eura.”

Dakle, upravo na osnovu ovog prijedloga obezbjedjena su sredstva u budžetu Opštine Bar za 2014. godinu u iznosu od 550.000 eura za izradu glavnog projekta i eksproprijaciju zemljišta.  Na žalost, od ovih planiranih sredstava, Opština Bar je tokom 2014. godine utrošila tek par desetina hiljada eura za geodetska mjerenja i izradu geodetskih podloga, koji su bili neophodni za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju ovog puta.

Iste godine nakon lokalnih izbora, prilikom pregovora oko formiranja vlasti u Opštini Bar, ovaj put kroz Mrkojeviće, po prvi put ulazi u koalicioni sporazum, kao jedan od prioritetnih razvojnih projekata u Opštini Bar.  Jedan od članova pregovaračkog tima bio je Damir Rašketić, na čije insistiranje ovaj projekat postaje prioritet i sastavni dio koalicionog sporazuma.

Ubrzo nakon ovoga, Direkcija za saobraćaj sačinjava Izvještaj o stanju lokalnih puteva u Opštini Bar, te na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija, dana 26.12.2014. godine objavljuje Pozive za Otvoreni postupak javne nabavke (106/14 i 107/14) čiji su predmeti javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Bar (priključak na M-2.4 ispred tunela Ćafe) – Kamenički Most- Krute, cca 15 km i revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Bar (priključak na M-2.4 ispred tunela Ćafe) – Kamenički Most- Krute, cca 15 km. Istovremeno, Ministarstvo finansija priprema, Vlada Crne Gore usvaja  prijedlog, a Skupština donosi Zakon o budžetu Crne Gore za 2015. godinu u kojem su u kapitalnom budžetu na pozicijama Direkcije za saobraćaj planirana sredstva u iznosu 1,5 miliona eura za rekonstrukciju puta Bar – Sukobin, dionica Bar – Kamenički Most- Krute. Sekretar Ministarstva finansija u ovom periodu bio je upravo Damir Rašketić.

Izrada tehničke dokumentacije (glavni projekat) za rekonstrukciju puta Bar (priključak na M-2.4 ispred tunela Ćafe) – Kamenički Most – Krute završena je tokom 2015. godine, pa je Rašketićevim zalaganjem završen veliki posao.  

Na žalost, iako je glavni projekat u međuvremenu završen, te bila obezbijeđena sredstva za početak radova u 2015. godini, već prilikom donošenja Zakona o budžetu za 2016. godinu, uklonjena je iz budžeta stavka koja se odnosila na izgradnju puta kroz Mrkojeviće, pa se opravdano postavlja pitanje – ZAŠTO?

Dok je Rašketić konkretnim potezima gurao projekat puta , na drugoj strani lobira Savjet Muslimanskog Naroda Crne Gore (SMNCG) na čelu sa predsjednikom Sabrijom Vulićem počevši od 2015.godine. Konkretan dokument može se naći u izvještaju Ministarstva za manjine za 2016.g. u kome izmedju ostalog stoji :” SMNCG insistira da se konačno privede kraju dionica puta kroz Mrkojeviće od skretanja za brdo Sveti Ivan do Kameničkog mosta koji je registrovan kao lokalni put, a u  predstavlja glavnu dionicu puta kojom godišnje prodje na stotine hiljada vozila na  pravcu Bar – Skadar. Na tom dijelu je većinsko muslimansko stanovništvo koje je dovedeno  u situaciju da zbog lošeg kvaliteta puta strahuje za svoje živote.” To lobiranja nastavlja se u godinama koje slijede, da bi svoj vrhunac doživjelo 2019 godine I u narednom periodu. Te 2019. Godine počinje sa radom prvo medijsko glasilo Mrkojevića portal I časopis “Glas Mrkojevića” osnovano I finansirano sredstvima Fonda za manjine Crne Gore I uz pomoć Savjeta Muslimana Crne Gore. Upravo zahvaljujući javnim istupima na ovom portal kojim rukovodi Alen Pelinković uz pomoć Sabrije Vulića dešavaju se značajne promjene I ubrzava se proces oko puta. U prvom redu dešava se novembra 2019. Odluka o prekategorizaciji puta koji više nije lokalni nego regionalni što je značajan korak naprijed.

Marta 2018.g. Omer Vukić, kao odbornik u Skupštini Opštine Bar  daje izjavu za barski portal u kojoj kaže: “”Neko je to jednostavno izbrisao. Očigledno je da je za aktuelnu lokalnu i državnu vlast ovo put predizbornog karaktera, kojeg treba “sanirati” samo u onih deset dana pred izbore. Za nas koji ovdje živimo, ovo je put od životnog značaja i zato insistiramo da se rekonstruiše. Stanovnici ovog područja sa razlogom pitaju koji je razlog za ovakav odnos lokalne samouprave prema njima i njihovom najvećem problemu sa kojim se susreću svakodnevno. Treba li još saobraćajnih nesreća i sa smrtnim ishodom, da bi se išta uradilo? Zašto rukovodstvo Opštine Bar, prema riječima premijera ističe da su za opštinu od izuzetnog značaja neki drugi lokalni putni pravci, sa zanemarljivom frekvencijom saobraćaja”, pita Vukić.

Na inicijativu Sabrije Vulića I predsjednika Opštine Bar juna mjeseca 2020 godine održan je skup na Kameničkom mostu kome su prisustvovali mještani Mrkojevića na kojem traže da se krene u hitnu realizaciju izgradnje puta, na kojem predsjednik Raičević daje obećanje da će uraditi sve što je u njegovoj moći.

“ Na inicijativu mještana Mrkojevića, u nedjelju je, u Sali za vjenčanja na Kameničkom mostu, održan sastanak  kome je prisustvoalo tridesetak stanovnika Mrkojevića te predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i predsjednik MZ Senad Arabelović. Tema sastanka je bila vezana za izgradnju regionalnog puta kroz Mrkojeviće o kome se već decenijama razgovara, ali su uradjeni samo simbilični pomaci u tolikom vremenskom periodu.”- zapisao je Glas Mrkojevića. Predsjednik Raičević se u suštini saglasio sa stavovima Mrkojevića i najavio za ponedjeljak sastanak sa ministrom saobraćaja Osmanom Nurkovićem i Savom Paračom ,direktorom Uprave za saobraćaj na temu puta kroz Mrkojeviće.”

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao  Glas Mrkojevića na sastanku u ponedjeljak je dogovoreno da ce da se ubrza revizija glavnog projekta kako bi što prije bila završena kao jedan od koraka ka krajnjoj realizaciji.Takodje je , nezvanično,dogovoreno da se napravi okvirni sporazum izmedju Opstine Bar i Ministarstva saobracaja o prihvatanju obaveze da sprovede ekspropsijaciju, a Ministarstvo tj. Direkcija za saobraćaj izgradnju puta. Dogovoreno da udje u budzet za 2021 kako eksproprijacija,tako i pocetak rekonstrukcije

Tri sedmice kasnije, opet na inicijativu Sabrije Vulića I SMNCG u Mrkojeviće  stiže tadašnji Ministar saobraćaja Osman Nurković koji se srijeće sa oko stotinjak mještana na skupu u gaselhani u Veljem Selu. Tom prilikom minister Nurković obećava da će razgovarati sa direktorom Uprave za saobračaj Savom Paračom oko realizacije ovog projekta.

Glas Mrkojevića bilježi : “Ministar saobraćaja u Vladi Crne Gore Osman Nurković na sastanku u Mrkojevićima prije dvije sedmice  obećao konkretne korake u vezi rekonstrukcije puta i krenuo u realizaciju obećanog.Naime, na adresu Opštine Bar , kako nezvanično saznajemo, upućena su dva Ugovora za koje se očekuje da će biti potpisana od strane gradonačelnika grada pod Rumijom Dušna Raičevića. Jedan ugovor predstavlja obavezu opštine Bar da krene u eksporpijaciju zemljišta za izgradnju dionice puta Kamenički most – brdo Sv. Ivan, a drugi predstavlja obavezu Uprave za puteve da nakon eksproprijacije zemljišta krene u izgradnju  ove dionice duge 10,5 km koju mještani Mrkojevića čekaju već decenijama.Vjerujemo da će veoma brzo gradonačelnik Raičević potpisati pomenute Ugovore , jer je i sam izrazio veliku želju  i namjeru, na skupu u Mrkojevićima prije tri sedmice, da ovo višedecenijsko pitenja bude riješeno u njegovom mandatu.

Stvari se ubrzavaju u susret predstojećim izborima I predsjednici opština Bar i Ulcinj, Dušan Raičević i Ljoro Nrekić i direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača, potpisuju u Baru sporazum o rekonstrukciji regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute 04.08.2020.g.

“Nakon inicijative stare više decenija, Vlada Crne Gore je u novembru prošle godine (2019)donijela odluku o prekategorizaciji putnih pravaca Virpazar- Biskupada i Biskupada- Kamenički most, što je bilo predviđeno u saobraćajnoj studiji opštine Bar iz daleke 1984. godine. Time su stvoreni uslovi da počnemo da radimo na realizaciji ovog značajnog infrastrukturog projekta. Ovo je još jedna potvrda da želimo da rješavamo višedecenijske probleme svih stanovnika naše opštine – kazao je tada Raičević.Projekat je u završnoj fazi, a elaborat o eksproprijaciji zemljišta biće predat Upravi za nekretnine na ovjeru, čime stvaramo neophodne preduslove za početak ovog važnog posla – kazao je Parača, koji je naveo da će put biti dugačak 14,1 kilometar, od čega je na području barske opštine 10,3 kilometra. Biće građen po savremenim standardima predviđenim za kategoriju regionalnog puta. Iz Uprave za saobraćaj, koja na cijeloj teritoriji Crne Gore izvodi radove na putnoj mreži, najavljuju kandidovanje kod Evropske investicione banke i projekata rekonstrukcije magistralnog puta Bar-Budva i Bar-Ulcinj.”

Decembra mjeseca 2020.g. tačnije 17. U mjesecu održana je sjednica barskog parlamenta na kojoj je usvojena Odluka o budzetu za 2021.g.

“U dijelu rasprave o budžetu za Mrkojeviće je najznačajnija stavka bila ona vezana za eksproprijaciju (otkup) zemljišta za izgradnju – rekonstrukciju puta R-29 Brdo Sv. Ivan- Kamenički most. U budzetu za koji su ruku podigla 24 odbornika Opštine Bar predvidjeno je 1.7 miliona eura za otkup zemljišta i to za devet stavki medju kojima je i kako stoji „Otkup dijela zemljišta za saobraćajnicu kroz Pečurice i saobraćajnicu na Velikom Pijesku u zoni „B“ DUP Veliki Pijesak“.Zbog toga je, tokom zasjedanja, imao izlaganje odbornik Omer Vukić koji je ukazao na činjenicu da nema iskazanih vrijednosti odnosno da one nijesu definisane. On je istakao da je ovo bila teška godina okarakterisana pandemijom, ali da uprkos tome Mrkojevići trebaju biti zadovoljni, jer je riješeno nekoliko projekata poput vodosnabdijevanja, uplate sredstva za sportku salu ,te da je opština dokumentovano preuzela obavezu eksproprijacije zemljišta pomenutog putnog pravca do Kameničkog mosta.Predsjednik Dušan Raičević u završnom izlaganju ,izmedju ostalog, je naveo da je elaborat o eksproprijaciji stigao u Upravu za nekretnine (PJ Bar) i da će se u narednoj godini krenuti sa eksproprijacijom zemljišta na potezu do Kameničkog mosta.”- zabilješio je Glas Mrkojevića.

U maju ove godine (2021) Sabrija Vulić ispred SMNCG učestvovao je na  petoj sjednici Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Crne Gore kojom je predsjedavao Jovan Vučurović,a tema je bila godišnji budžet Crne Gore . Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija u Vladi Crne Gore

Predsjednik Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore Sabrija Vulić zapitao je zašto u budzetu države za 2021.g. nije ušao niti jedan od dva kapitalna projekta na području Mrkojevića (put I sportska dvorana) i ako su za oba potpisana obavezujuća dokumenta.

“U opštini Bar oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao Muslimani su najbrojnija nacionalna manjina, više od 7 posto, a najveći dio njih je na teritoriji MZ Mrkojevići koja decenijama stagnira u svom razvoju , rekao je Vulić. Gotovo je nevjerovatno, ali imajući prethodna iskustva ne i čudno, da dva velika kapitalna projekta: izgradnja fiskulturne dvorane u OŠ Mrkojevići i regionalni put R-29 Brdo Sv. Ivan- Kamenički most nijesu uvršteni u ovogodišnji budzet posebno imajući u vidu da je Opština Bar ispunila dio svojih obaveza kada su ova dva projekta u pitanju. “- rekao je Vulić obraćajućo si prisutnima u Skupštini Crne Gore.

Nastalo je zatišje nakon čega su u drugoj polovini godine, kada se aktuelizovala priča o budzetu za 2022.g.  od strane Savjeta Muslimana CG upućeni dopisi Ministarstvu kapitalnih investicija koje je u najkraćem roku odgovorilo ,a u e mailu izmedju ostalog stoji: “Navedeni projekat jeste obuhvaćen predlogom kapitalnog budžeta za 2022. godinu, sa planiranim raspisivanjem tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača u II polovini 2022. godine, ali je neophodno da opštine, koje su na sebe preuzele obavezu eksproprijacije i pokrenu istu.”

Ekspresno je stigla i reakcija iz barske Opštine ,a u odgovoru je pisalo: “Rekonstrukcija regionalnog putnog pravca R29 tunel Ćafe-Kamenički most-Krute, jedan je od najznačajnijih prioriteta Opštine Bar, što smo u kontinuitetu isticali u prethodnom periodu i u tom cilju preduzeli sve neophodne korake da otpočinjanju realizacije ovog važnog projekta.Shodno potpisanom Sporazumu o sufinansiranju sa Opštinama Bar i Ulcinj iz 2020. godine, Uprava za saobraćaj obavezala se da će u budžetu za 2021. godinu obezbijediti sredstva za otpočinjanje rekonstrukcije ovoga puta. Međutim, ova sredstva nijesu obezbijeđena u Budžetu države za tekuću godinu niti je relizacija ovog projketa planirana u ovoj godini. Opština Bar ispunila je svoje obaveze predviđene Sporazumom, te je u lokalnom Budžetu za 2021. godinu opredijelila sredstva za eksproprijaciju u iznosu od 400.000 eura, iako se u konkretnom slučaju radi o putnom pravcu koji ima regionalni a ne lokalni status. Ipak, prepoznali smo značaj ovog projekta i nastojali da ubrzamo procese i damo svoj doprinos.”

Nedugo nakon toga na sajtu Vlade Crne Gore je objavljen Nacrt Zakona o budzetu Crne Gore za 2022. gdje je  Vlada  za put kroz Mrkojeviće planirala, 500.000 eura.

Istovremeno objavljen je i Predlog liste prioritenih projekata koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta države u 2022. godini sa veoma važnom napomenom u tom dokumentu koji kaže: “Napominjemo da se procijenjene vrijednosti projekata, odnosno investicije za bodovane projekte sa Liste, odnose na višegodinji period, dok će vrijednosti za 2022. godinu biti u sklopu Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. Godinu.”

Reagujući na Prijedlog kapitalnog budžeta za 2022. godinu, Damir Rašketić, u tekstu pod naslovom “Građani Bara znaće da “cijene” nezasluženo mjesto koje im namjenjuje aktuelna Vlada” (“Glas Mrkojevića”, “Feral Bar”, “Vijesti”, CDM, Portalanalitika,…), između ostalog izjavljuje:” Da se ne radi o nedostatku adekvatnih projekata, već su razlozi druge prirode, vrlo jasno se vidi, i po neopravdano niskom iznosu sredstava za rekonstrukciju sada već i formalno regionalnog puta R 29 (Volujica – Kamenički Most – Krute). Neshvatljivo je da projekat, koji je po svim parametrima spreman za realizaciju, uzimajući u obzir da je izrađen glavni projekat, koji je revidiran, ovjeren elaborat o eksproprijaciji i o istom vlasnici zemljišta u redovnom postupku informisani, dobije podršku od svega 500. 000 eura. Nedovoljno za jedan kilometar od ukupno 14 km planirane trase. Tim prije, jer je sada već davne 2015. godine za istu namjenu bilo planirano 1,5 miliona eura. U međuvremenu je put prekategorisan iz lokalnog u regionalni, izrađen je i revidiran glavni projekat, pa više nema, iako ih istini za volju, nikad nije ni bilo, ni formalnih prepreka za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta.”

Pred poslanicima Skupštine Crne Gore stižu dva prijedloga amandmana na sredstva namjenjena za put kroz Mrkojeviće, jedan od strane kluba poslanika SDP-a ,a drugi od kluba poslanika Demokratskog fronta.

Na projedlog poslanika Demokratskog fronta (DF) iz Bara Maje Vukićević i Dejana Đurovića, DF je zatražio da se iz državne kase  za rekonstrukciju puta kroz Mrkojeviće opredijeli tri puta više novca od predloženog iznosa.

U podnijetom amandmanu na predlog Zakona o budžetu za 2022, DF traži da se ovaj iznos sa pola miliona podigne na jedan i po milion eura.

“U članu 20 (II posebni dio) kod potrošačke jedinice Uprava za saobraćaj, u okviru programa „Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje“, potprogram „Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva“, kod aktivnosti „Rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute“, iznos od 500.000 eura zamjenjuje se iznosom od 1,500.000 eura.

Shodno tome, potrebno je izvršiti usklađivanja u predlogu Zakona o budžetu za 2022. i pomenuta sredstva obezbijediti iz tekuće budžetske rezerve-navodi se u amandmanu.

U obrazloženju,. poslanici DF navode da  su ulaganja kapitalnog budžeta po glavi stanovnika „u Baru nažalost ubjedljivo najmanja, odnosno nešto oko 51 euro, dok u drugim sredinama taj prosjek iznosi i do hiljadu eura“.

-Najbolji primjer za to je i iznos sredstava za rekonstrukciju sada već i formalno regionalnog puta R 29 (Volujica-Kamenički most.Krute) od 500.000 eura, iako je ovaj projekat spreman za realizaciju i uz dodatnu činjenicu da je još 2015. za ovaj projekat bilo obezbijeđeno 1,500.000 eura.

Zato želimo da ovim amandmanom podstaknemo da se u što kraćem roku izvrši rekonstrukcija ovog regionalnog puta  koji je od izuzetne važnosti za Opštinu Bar” -pisalo je  u tekstu amandamana koji su potpisali svi poslanici DF u Skupštini Crne Gore.

Nekoliko dana kasnije,“Opština Bar izvršila je 21.decembra 2021.g. uplatu u iznosu od 666.588 eura Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za eksproprijaciju na regionalnom putu R-29 kroz Mrkojeviće, čime su se stekli svi uslovi da se Ministarstvo finansija dalje zaduži, sprovede eksproprijacija, da se raspiše izvođački tender i da se konačno krene sa rekonstrukcijom ovog putnog pravca.” poručio je tada predsjednik Opštine Dušan Raičević na sjednici Skupštine Opštine Bar. On je dodao da je ovaj regionalni putni pravac u svim strategijama definisan kao jedan od prioritetnih razvojnih projekata za dalji razvoj grada Bara.

  1. decembra 2021.g. Skupština Crne Gore je usvojila budzet države za 2022.g. , a medju usvojenim Odlukama se nalazi i amandman Demokratskog fronta…

Priča se nastavlja……

Ostajemo otvoreni za eventualne sugestije i komentare.

 

                                                                                                                

Please follow and like us:

Podjelite objavu putem telefona:

Pravila komentarisanja:

Poštujući načelo demokratičnosti, kao i pravo građana da slobodno i kritički iznose mišljenje o pojavama, procesima, događajima i ličnostima, u cilju razvijanja kulture javnog dijaloga, na Portalu nijesu dozvoljeni komentari koji vrijeđaju dostojanstvo ličnosti ili sadrže prijetnje, govor mržnje, neprovjerene optužbe, kao i rasističke poruke. Nijesu dozvoljeni ni komentari kojima se narušava nacionalna, vjerska i rodna ravnopravnost ili podstiče mržnja prema LGBT populaciji. Neće biti objavljeni ni komentari pisani velikim slovima i obimni "copy/paste" sadrzaji knjiga i publikacija.Zadržavamo pravo kraćenja komentara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook
Instagram